Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Alternatívny názov: Žiadosť na vklad do katastra nehnuteľností

Popis: Vyberte si vzor žiadosti, ktorou podávate návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť.

vložené 30.júna 2010 10:09 | zobrazené: 65 785x | stiahnuté: 2 854x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Katastrálny úrad v Bratislave
Chlumeckého 2
821 03 Bratislava

Kupujúci:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Predávajúci:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Správny poplatok vo výške 265,50 EUR uhradený kolkom pre urýchlený vklad

Ako účastníci kúpnej zmluvy, uzatvorenej dňa 05.06.2010,
týmto žiadame,

aby Katastrálny úrad v Bratislave, povolil vklad vlastníckeho práva a vykonal zápis do LV č. 1234, a to nasledovne:

kat. územie Bratislava I. Staré Mesto

A LV:
- nehnuteľnosť : druh rodinný dom, o výmere 85 m2, parc. číslo 12345

B LV:
Kupujúci: Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

C LV:
bez zmeny

V Bratislave, dňa 20.06.2010

Miroslav Pekný
predávajúci

Ján Vážny
kupujúci

Prílohy:

Kúpna zmluva z 05.06.2010
Geometrický plán
Stavebné povolenie
Znalecký posudok (v prípade potreby kolaudácie)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 087 398

Dnes: 3 782

Počet zobrazených vzorov: 19 535 737

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 700