Návrh na prehlásenie za mŕtveho

Alternatívny názov: Podanie návrhu na súd, aby bol príbuzný vyhlásený za mŕtveho

Popis: Nájdite si vzor návrhu k okresnému súdu, aby bol príbuzný alebo iná osoba prehlásená za mŕtvu, pretože sú na to dôkazy a je dlhodobo nezvestná.

vložené 3.novembra 2010 11:01 | zobrazené: 7 273x | stiahnuté: 375x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na prehlásenie za mŕtveho

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890

Návrh na prehlásenie za mŕtveho

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1

Dňa 15. 07.2010 odišiel môj otec Milan Vážny z domu, kde zanechal list, v ktorom píše, že vzhľadom k rozpadu dlhoročného manželstva s mojom matkou, Máriou Vážnou, rod. Peknou, nar. 14.06.1940, sa rozhodol spáchať samovraždu.

1.2

Okamžite sme všetko oznámili Polícii SR, Okresnému riaditeľstvu Bratislava I. Naše pátranie po otcovi
i pátranie polície bolo bezvýsledné a dodnes nebol, Milan Vážny, nájdený.

Čl. 2

2.1

Vzhľadom k tomu, že je Milan Vážny nezvestný už od 15.07.2010 a vzhľadom k obsahu listu, ktorý nám
zanechal pri svojom odchode z domu, je zrejmé, že už nežije.

Čl. 3

3.1

S ohľadom na hore uvedené navrhujem vydanie tohto

r o z s u d k u :

Milan Vážny, narodený dňa 08.08.1930 v Bratislave, naposledy trvale bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, sa prehlasuje za mŕtveho. Za dátum jeho úmrtia sa považuje deň 15.07.2010.

V Bratislave dňa 03.11.2010

Ján Vážny
navrhovateľ

Dôkaz:

Kópia listu na rozlúčku zo dňa 15.07.2010
Kópia správy Polície SR zo dňa 15.07.2010
Kópia rozsudku o rozvodovom konaní zo dňa 08.01.2006

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na prehlásenie za mŕtveho
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 387

Dnes: 1 377

Počet zobrazených vzorov: 19 526 512

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674