Dodatok k darovacej zmluve

Alternatívny názov: Darovacia zmluva - dodatok

Popis: Dodatok k darovacej zmluve je dokument upravujúci zmeny pôvodnej darovacej zmluvy, na ktorých sa dohodli obe strany.

vložené 6.júla 2011 14:05 | zobrazené: 27 016x | stiahnuté: 716x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok k darovacej zmluve - vzor.

Dodatok č. 1
k darovacej zmluve č. ...............

Týmto dodatkom č. 1 k darovacej zmluve uzatvorenej dňa ................ medzi darcom ............................. a obdarovaným ................................. sa menia (dopĺňa) nasledovný článok (články) hore uvedenej darovacej zmluvy:

čl. ......
................................................................
................................................................ sa dopĺňa o ..............................
................................................................................................................. .


Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V ......................, dňa ......................

............................................
podpis darcu

............................................
podpis obdarovaného

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok k darovacej zmluve - vzor.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 087 548

Dnes: 3 932

Počet zobrazených vzorov: 19 535 845

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 701