Výpoveď zmluvy o pripojení

Alternatívny názov: Zrušenie zmluvy o pripojení Digi TV

Popis: Nájdite si vzor výpovede zmluvy o pripojení a poskytovaní služieb Digi TV, ktorú ruší zriaďovateľ z dôvodu, že už naďalej takéto služby nevyužíva a žiada o zrušenie.

vložené: 13.augusta 2010 13:59
zobrazené: 155096

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď zmluvy o pripojení

DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 35701722

12.2.2020, Bratislava

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
tel. 123 45 67 89

Žiadosť o zrušenie zmluvy o pripojení Digi TV

Týmto s Vami vypovedám zmluvu o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu, ktorú som s Vašou spoločnosťou uzatvoril dňa 26.8.2019 prostredníctvom vášho zmluvného technika. Číslo zmluvy (variabilný symbol) je 123456.

Zmluva bola uzavretá na meno Ján Vážny a moju vtedajšiu adresu bydliska Prievozská 25, 852 02 Bratislava, ktorá sa už zmenila. Doteraz k Vašej spoločnosti nemám žiadne pozdĺžnosti.
Zmluvu vypovedám v súlade s podmienkami zmluvy o pripojení ku koncu výpovednej lehoty.

V prípade nejasnosti ma môžete kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmlúv o poskytovaní služieb je viacero. Jednou z takýchto je aj zmluva o poskytovaní služieb, napr. Digi TV. Keďže takýto druh zmlúv a dohôd sa uzatvárajú priamo u poskytovateľa, uzatvorenie zmluvy si nemusí záujemca robiť sám. Naopak, ak napríklad zmenil trvale bydlisko, službu nevyužíva, alebo z iného dôvodu požaduje ukončenie takejto služby, spísanie výpovede je na ňom. Ide však o jednoduchú výpoveď zmluvy o pripojení a poskytovaní služieb Digi TV, ktorá je rušená zriaďovateľom z uvedeného dôvodu. Prevádzkovateľ je potom na základe podpísanej zmluvy a konkrétnych podmienok povinný takúto výpoveď akceptovať alebo postupovať v rámci svojich práv a povinností.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa