Pokus o zmier

Alternatívny názov: Posledná upomienka na úhradu faktúry

Popis: Nájdite si vzor upomienky, ktorú posielate dlžníkovi ako poslednú výzvu a pokus o zmier na zaplatenie neuhradenej faktúry, ktorá už prekročila lehotu splatnosti.

vložené: 24.júna 2010 11:43
zobrazené: 115 103 x
stiahnuté: 7 885 x
Responsive image