Závet - testament Ponúkame vzory zmlúv týkajúce sa závetu, jeho správne napísaná forma so všetkými náležitosťami, splnomocnenie k odovzdaniu závetu a iné

Závet

Ponúkame vzor závetu, v ktorej poručiteľ vyjadruje svoju poslednú vôľu a určí dediča alebo dedičov svojho majetku za prítomnosti svedkov, ktorí svojím podpisom potvrdia platnosť tohto závetu.

Vložené: 16.júna 2010 12:10 | Zobrazené: 80700x | Stiahnuté: 8 102x Zobraziť celý vzor zmluvy

Závet – viac dedičov

Ponúkame vám vzor závetu pre prípad,že dedičov je viac.

Vložené: 31.augusta 2010 09:57 | Zobrazené: 33661x | Stiahnuté: 2 542x Zobraziť celý vzor zmluvy

Plná moc na odovdzanie závetu do notárskej úschovy.

Nájdite si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnená osoba odovzdá Váš závet do notárskej úschovy. Splnomocnenie.

Vložené: 13.apríla 2010 16:52 | Zobrazené: 18564x | Stiahnuté: 1 597x Zobraziť celý vzor zmluvy

Odvolanie závetu

Ponúkame Vám vzor odvolania závetu, v ktorom nie je uvedený dôvod odvolania.

Vložené: 31.augusta 2010 12:30 | Zobrazené: 8678x | Stiahnuté: 707x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zvláštna plná moc na prevzatie závetu z notárskej úschovy

Vyberte si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnenec prevezme závet z notárskej úschovy za splnomocniteľa.

Vložené: 13.apríla 2010 17:03 | Zobrazené: 7362x | Stiahnuté: 829x Zobraziť celý vzor zmluvy

Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice

Nájdite si vzor súhlasu, kde poručiteľ povoľuje vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice k nahliadnutiu budúcemu dedičovi.

Vložené: 13.apríla 2010 17:20 | Zobrazené: 6114x | Stiahnuté: 600x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 24 210 414

Dnes: 8 022

Počet zobrazených vzorov: 15 630 955

Počet stiahnutých vzorov: 1 479 797