Zvláštna plná moc na prevzatie závetu z notárskej úschovy

Alternatívny názov: Splnomocnenie na vyzdvihnutie závetu od notára

Popis: Vyberte si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnenec prevezme závet z notárskej úschovy za splnomocniteľa.

vložené: 13.apríla 2010 17:03
zobrazené: 8888

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zvláštna plná moc

Splnomocňujem svoju dcéru Janu Vážnu, nar. 25.01.1987, bytom so mnou, aby prevzala z notárskej úschovy u notára Notárskeho úradu v Bratislave, Mýtna 18, JUDr. Juraja Nemca môj vlastnoručne napísaný závet zo dňa 02.03.2010, ktorý som uložil do notárskej úschovy dňa 05.03.2010.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa