Štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku/ Structural curriculum vitae in English

Alternatívny názov: anglický štruktúrovaný životopis

Popis: Nájdite si aj Vy prehľadný štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku. Štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku obsahuje všetky informácie o uchádzačovi v prehľadnej forme.

vložené: 5.marca 2010 11:47
zobrazené: 88580

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
CURRICULUM VITAE

Ing. Lucia Kováčová
Pekná 29 851 05 Bratislava
telephone 0905 777 777
e-mail kovacova@gmail.com


Education

2001-2007 University of Economics, Bratislava
1996-2001 Gymnázium Einsteinova, Bratislava

Additional information on education

1998-2000 German language course, Eduko
1996-1997 Middle school internship programm, USA, California

Employment history

2004-2006 Profesia, spol. s r. o.
Job position: Sales representative
Job description: Sale our products and services

2000-2004 ABC, a.s.
Job position: Receptionist
Job description: Running reception and
administration

Language skills

English - advanced
French - intermediate
German - intermediate

Computer skills

Adobe PageMaker - expert
Internet (e-mail, www) - advanced
FrontPage - basic
Microsoft Access - basic
Microsoft Excel - basic
Microsoft Outlook - advanced
Microsoft PowerPoint - advenced
Microsoft Word - expert

Driving licence

B category - 60 000 km

Characteristics and hobbies

I am a communicative, flexible, creative and responsible person. I like
working with people. I enjoy travelling and learning new things,
meeting new people.Ing. Lucia Kováčová

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku je čoraz žiadanejším už aj pri prijímacích pohovoroch na Slovensku. Podobne ako štruktúrovaný životopis v slovenčine, tak aj životopis v anglickom jazyku je potrebné napísať jasne, prehľadne, stručne, no pritom nevynechať žiadnu informáciu, ktorá by mohla potenciálneho zamestnávateľa zaujať. Štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku sa píše podľa pravidiel anglického jazyka a jeho štruktúra je určená pravidlami anglického formálneho písomného styku. Podobne ako pri iných formách životopisov je však aj pre štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku možné jeho štruktúru pozmeniť podľa potreby.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa