Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Alternatívny názov: Žiadosť o predĺženie doby nájmu

Popis: Ponúkame vzor žiadosti nájomcu pre prenajímateľa o predĺženie nájomnej zmluvy, v ktorej bol nájom na dobu určitú.

vložené: 26.júla 2010 15:28
zobrazené: 23605

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Prenajímateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Nájomca:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Čl. 1

1.1
Dňa 02.01.2008 som podpísal zmluvu o prenájme bytu na ulici Mýtna 7, 843 01 Bratislava. Byt je na treťom poschodí s príslušenstvom. Nájomné bolo dohodnuté na 300,- Eur vrátane energií za každý kalendárny mesiac.

1.2
Nájom je na dobu určitú a to do 01.12.2010.

Čl. 2

2.1
Týmto Vás žiadam o predĺženie nájomnej zmluvy, aspoň na ďalší rok a to do 01.12.2011.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ján Vážny
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa