Žiadosť o informáciu,či bolo začaté dedičské konanie

Alternatívny názov: Dotaz,či bolo začaté dedičské konanie

Popis: Ponúkame vám vzor žiadosti o informáciu, či bolo začaté dedičské konanie a v prípade,že áno, ktorý notár bol poverený úkonom.

vložené 31.augusta 2010 11:58 | zobrazené: 5 584x | stiahnuté: 374x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o informáciu,či bolo začaté dedičské konanie

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 10
896 66 Bratislava

Ján Malý
Nábrežná 12
896 55 Bratislava

Vec: Dedičské konanie po Anne Silnej, naposledy bytom Romanova 18, 896 66 Bratislava, ktorá zomrela 31.7.2010

Žiadam Vás o informáciu, či už bolo začaté dedičské konanie po Anne Silnej. V prípade, že áno, Vás žiadam o oznámenie, ktorý notár bol poverený úkonom v tomto konaní.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2010

................................
Ján Malý

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o informáciu,či bolo začaté dedičské konanie
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 073 010

Dnes: 2 411

Počet zobrazených vzorov: 19 525 693

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674