Podnet na zahájenie dedičského konania

Alternatívny názov: Žiadosť okresnému súdu o začatie konania o dedičstve

Popis: Vyberte si vzor žiadosti, v ktorej dávate ako žiadateľ a možný dedič podnet na začatie dedičského konania po poručiteľovi na okresný súd.

vložené 6.apríla 2010 13:49 | zobrazené: 39 756x | stiahnuté: 2 032x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Podnet na zahájenie dedičského konania. Žiadosť podaná na okresný súd.

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Podnet na zahájenie dedičského konania

Konanie o dedičstve po Jane Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Hore uvedená poručiteľka bola moja sestra. Zomrela dňa 4. januára 2010 a zanechala závet, v ktorom ma uviedla ako jediného dediča.

Do dnes som nedostal vyrozumenie o účasti na dedičskom konaní. Preto týmto prosím o informáciu, či bolo toto konanie začaté a pokiaľ nebolo, tak navrhujem, aby Okresný súd Bratislava I. konanie zahájil. Prosím i o informáciu, ktorý notár bol alebo bude poverený uskutočnením právnych úkonov v dedičskom konaní.

Vopred ďakujem.

V Bratislave dňa 02.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Podnet na zahájenie dedičského konania. Žiadosť podaná na okresný súd.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 087 471

Dnes: 3 855

Počet zobrazených vzorov: 19 535 792

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 701