Udelenie špeciálnej plnej moci

Alternatívny názov: Špeciálne splnomocnenie na zastupovanie pred daňovým úradom

Popis: Ponúkame vzor udelenia špeciálnej plnej moci, ktorou splnomocniteľ dáva inej osobe právo na zastupovanie pred daňovým úradom a inými inštitúciami.

vložené: 19.apríla 2010 13:53
zobrazené: 66955

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Daňový úrad Bratislava
Radlinského 37
817 89 Bratislava

Splnomocniteľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Udelenie špeciálnej plnej moci

Ja, Ján Vážny, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890, splnomocňujem Miroslava Pekného, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, r.č. 987654/3210, aby ma zastupoval vo veci daňovej kontroly Daňového úradu v Bratislave v tomto rozsahu:

- prerokovanie správy o daňovej kontrole na dani z príjmov právnických osôb za zdaňovaciu obdobie roku 2009

- súvisiace daňové konanie a podávanie návrhov v rozsahu opravných prostriedkov

V Bratislave, dňa 10.04. 2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie môže mať dve podoby ? generálne a špeciálne. Generálna plná moc oprávňuje splnomocnenca ku všetkým úkonom, ktoré by mohol činiť splnomocniteľ. Udelenie špeciálnej plnej moci však splnomocnenca oprávňuje len na vykonávanie určitých právnych úkonov. Ak teda píšeme udelenie špeciálnej plnej moci, mali by sme presne špecifikovať, na aké právne úkony dávame druhej osobe splnomocnenie. Neviete, ako také udelenie špeciálnej plnej moci napísať? Vďaka nášmu vzoru to pre vás určite nebude problém.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa