Udelenie špeciálnej plnej moci

Alternatívny názov: Špeciálne splnomocnenie na zastupovanie pred daňovým úradom

Popis: Ponúkame vzor udelenia špeciálnej plnej moci, ktorou splnomocniteľ dáva inej osobe právo na zastupovanie pred daňovým úradom a inými inštitúciami.

vložené 19.apríla 2010 13:53 | zobrazené: 66 945x | stiahnuté: 4 972x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Udelenie špeciálnej plnej moci na zastupovanie. Splnomocnenie.

Daňový úrad Bratislava
Radlinského 37
817 89 Bratislava

Splnomocniteľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Udelenie špeciálnej plnej moci

Ja, Ján Vážny, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890, splnomocňujem Miroslava Pekného, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, r.č. 987654/3210, aby ma zastupoval vo veci daňovej kontroly Daňového úradu v Bratislave v tomto rozsahu:

- prerokovanie správy o daňovej kontrole na dani z príjmov právnických osôb za zdaňovaciu obdobie roku 2009

- súvisiace daňové konanie a podávanie návrhov v rozsahu opravných prostriedkov

V Bratislave, dňa 10.04. 2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Udelenie špeciálnej plnej moci na zastupovanie. Splnomocnenie.
Hore

Splnomocnenie môže mať dve podoby ? generálne a špeciálne. Generálna plná moc oprávňuje splnomocnenca ku všetkým úkonom, ktoré by mohol činiť splnomocniteľ. Udelenie špeciálnej plnej moci však splnomocnenca oprávňuje len na vykonávanie určitých právnych úkonov. Ak teda píšeme udelenie špeciálnej plnej moci, mali by sme presne špecifikovať, na aké právne úkony dávame druhej osobe splnomocnenie. Neviete, ako také udelenie špeciálnej plnej moci napísať? Vďaka nášmu vzoru to pre vás určite nebude problém.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 411 956

Dnes: 1 689

Počet zobrazených vzorov: 19 696 753

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 058