Udelenie generálnej plnej moci

Alternatívny názov: Splnomocnenie inej osoby, aby konala vo vašom mene v danej veci

Popis: Ponúkame vzor udelenia generálnej plnej moci, v ktorom splnomocniteľ dáva právo splnomocnencovi, aby ho zastupoval v konkrétne uvedenej záležitosti.

vložené: 19.apríla 2010 12:56
zobrazené: 158431

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Daňový úrad Bratislava
Radlinského 37
817 89 Bratislava

Splnomocniteľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Udelenie generálnej plnej moci

Splnomocňujem pána Miroslava Pekného, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, r. č. 123456/7890, k tomu, aby ma zastupoval na Vašom Daňovom úrade v Bratislave v konaní daňovej kontroly. Táto plná moc je neobmedzená.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Udelenie generálnej plnej moci je splnomocnenie osoby, aby konala v mene splnomocniteľa v danej veci. Splnomocniteľ tak dáva právo na zastupovanie napríklad na daňovom, obecnom, katastrálnom alebo inom úrade a inštitúcii s tým, že splnomocnenec túto plnú moc prijíma. Hlavným rozdielom medzi obyčajnou plnou mocou a generálnou je skutočnosť, že generálna plná moc nie je obmedzená časovo a vzťahuje sa na všetky právne úkony súvisiace s danou záležitosťou či inštitúciou.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa