Nájomná zmluva na automobil

Alternatívny názov: Zmluva o prenájme motorového vozidla

Popis: Vyberte si vzor nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ poskytuje na dohodnutú dobu nájomcovi svoje motorové vozidlo do prenájmu za zmluvne stanovených podmienok a za dohodnuté nájomné.

vložené: 3.augusta 2010 10:08
zobrazené: 48 206 x
stiahnuté: 4 196 x
Responsive image