Pracovný posudok

Alternatívny názov: Posudok o pracovnom výkone zamestnanca od zamestnávateľa

Popis: Vyberte si pracovný posudok, ktorým zamestnávateľ posudzuje pracovný výkon zamestnanca po odchode z danej práce a vyjadruje sa k jeho schopnostiam a znalostiam. Slúži ako možné východisko pre ďalšieho zamestnávateľa na posúdenie zamestnanca.

vložené: 29.júla 2010 12:59
zobrazené: 88838

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Pracovný posudok

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678
zastúpená: Ing. Miroslavom Pekným, konateľom

Pracovný posudok zamestnanca Jána Vážneho, teraz bytom Nábrežná 14,
841 01 Bratislava.

Pán Ján Vážny k nám nastúpil 01.05.2005 po absolvovaní Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Pracoval najskôr ako fakturant, po dvoch rokoch prešiel do výpočtového strediska, kde pred svojím odchodom vykonával funkciu vedúceho a v tejto funkcii sa osvedčil.
Bol pracovitý, zodpovedný a iniciatívny. Všetky zverené úlohy plnil vždy presne a bez chýb.

Rozväzuje pracovný pomer dohodou k 31. júlu 2010, pretože sa mu zmenila bytová situácia a zhoršili podmienky dochádzania do firmy v dôsledku presťahovania sa do iného vzdialenejšieho mesta.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ing. Miroslav Pekný
konateľ

S pracovným posudkom súhlasím

Ján Vážny
bývalý zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Ukončili ste pracovný pomer? Zamestnávateľ vám do 15 dní musí nechať vystaviť pracovný posudok. Pracovný posudok je dokument, ktorý obsahuje hodnotenie práce zamestnanca, jeho kvalifikáciu, hodnotenie jeho schopností a iných vecí, ktoré majú vzťah k jeho výkonu práce. Pracovný posudok spolu s referenciami vytvárajú obraz zamestnanca pre budúceho možného zamestnávateľa. Nesúhlasíte ako zamestnanec s obsahom? Požiadajte zamestnávateľa o zmenu obsahu pracovného posudku. Neuspeli ste? Do troch mesiacov odo dňa, ako ste si sa dozvedeli o obsahu posudku, sa môžete domáhať zmeny obsahu na súde. Nie ste si istí, ako taký posudok napísať? S naším vzorom to bude hračka!
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa