Pracovný posudok

Alternatívny názov: Posudok o pracovnom výkone zamestnanca od zamestnávateľa

Popis: Vyberte si pracovný posudok, ktorým zamestnávateľ posudzuje pracovný výkon zamestnanca po odchode z danej práce a vyjadruje sa k jeho schopnostiam a znalostiam. Slúži ako možné východisko pre ďalšieho zamestnávateľa na posúdenie zamestnanca.

vložené 29.júla 2010 12:59 | zobrazené: 88 164x | stiahnuté: 4 695x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Pracovný posudok

Pracovný posudok

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678
zastúpená: Ing. Miroslavom Pekným, konateľom

Pracovný posudok zamestnanca Jána Vážneho, teraz bytom Nábrežná 14,
841 01 Bratislava.

Pán Ján Vážny k nám nastúpil 01.05.2005 po absolvovaní Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Pracoval najskôr ako fakturant, po dvoch rokoch prešiel do výpočtového strediska, kde pred svojím odchodom vykonával funkciu vedúceho a v tejto funkcii sa osvedčil.
Bol pracovitý, zodpovedný a iniciatívny. Všetky zverené úlohy plnil vždy presne a bez chýb.

Rozväzuje pracovný pomer dohodou k 31. júlu 2010, pretože sa mu zmenila bytová situácia a zhoršili podmienky dochádzania do firmy v dôsledku presťahovania sa do iného vzdialenejšieho mesta.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ing. Miroslav Pekný
konateľ

S pracovným posudkom súhlasím

Ján Vážny
bývalý zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Pracovný posudok
Hore

Ukončili ste pracovný pomer? Zamestnávateľ vám do 15 dní musí nechať vystaviť pracovný posudok. Pracovný posudok je dokument, ktorý obsahuje hodnotenie práce zamestnanca, jeho kvalifikáciu, hodnotenie jeho schopností a iných vecí, ktoré majú vzťah k jeho výkonu práce. Pracovný posudok spolu s referenciami vytvárajú obraz zamestnanca pre budúceho možného zamestnávateľa. Nesúhlasíte ako zamestnanec s obsahom? Požiadajte zamestnávateľa o zmenu obsahu pracovného posudku. Neuspeli ste? Do troch mesiacov odo dňa, ako ste si sa dozvedeli o obsahu posudku, sa môžete domáhať zmeny obsahu na súde. Nie ste si istí, ako taký posudok napísať? S naším vzorom to bude hračka!

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 072 723

Dnes: 2 124

Počet zobrazených vzorov: 19 525 630

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674