Dohoda o preradení zamestnanca na inú prácu

Alternatívny názov: Preradenie pracovníka na inú prácu

Popis: Ponúkame vám vzor dohody o preradení zamestnanca na inú prácu, v ktorej sú upresnené dôvody a doba, počas ktorej bude preradenie trvať.

vložené 11.augusta 2010 10:10 | zobrazené: 15 752x | stiahnuté: 941x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o preradení zamestnanca na inú prácu

Preradenie pracovníka na inú prácu

(podľa § 55 ZP)

Karol Múdry
Romanova 25
879 12 Bratislava

Vec: Preradenie na inú prácu podľa - § 55 ods. 2 písm. e) ZP

V zmysle nášho spoločného rokovania dňa 1.augusta 2010 Vás prevádzam podľa § 55 ods. 2 písm. e) dňom 5. augusta 2010 na prácu vykonávanú počas dňa vo výrobnom oddelení z dôvodu nespôsobilosti na nočnú prácu v sklade. Preradenie bude trvať pokiaľ budú trvať zákonné dôvody prevedenia na inú prácu – nespôsobilosť na nočnú prácu na základe lekárského posudku.
Dňa 5. septembra sa hláste u Ing. Petra Mokrého, vedúceho výrobného oddelenia, ktorý Vám pre výkon ďalšej práce udelí potrebné pokyny. Keď odpadnú uvedené dôvody prevedenia, budete zaradený späť na Vašu pôvodnú prácu a pracovisko.

V Bratislave, dňa 1.augusta 2010

………………………………………
Ing. Andrej Kollár, PhD.
(zamestnávateľ)

………………………………
Karol Múdry
(zamestnanec)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o preradení zamestnanca na inú prácu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 255 602

Dnes: 2 159

Počet zobrazených vzorov: 19 619 861

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 889