Dohoda o preradení zamestnanca na inú prácu

Alternatívny názov: Preradenie pracovníka na inú prácu

Popis: Ponúkame vám vzor dohody o preradení zamestnanca na inú prácu, v ktorej sú upresnené dôvody a doba, počas ktorej bude preradenie trvať.

vložené: 11.augusta 2010 10:10
zobrazené: 15868

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Preradenie pracovníka na inú prácu

(podľa § 55 ZP)

Karol Múdry
Romanova 25
879 12 Bratislava

Vec: Preradenie na inú prácu podľa - § 55 ods. 2 písm. e) ZP

V zmysle nášho spoločného rokovania dňa 1.augusta 2010 Vás prevádzam podľa § 55 ods. 2 písm. e) dňom 5. augusta 2010 na prácu vykonávanú počas dňa vo výrobnom oddelení z dôvodu nespôsobilosti na nočnú prácu v sklade. Preradenie bude trvať pokiaľ budú trvať zákonné dôvody prevedenia na inú prácu – nespôsobilosť na nočnú prácu na základe lekárského posudku.
Dňa 5. septembra sa hláste u Ing. Petra Mokrého, vedúceho výrobného oddelenia, ktorý Vám pre výkon ďalšej práce udelí potrebné pokyny. Keď odpadnú uvedené dôvody prevedenia, budete zaradený späť na Vašu pôvodnú prácu a pracovisko.

V Bratislave, dňa 1.augusta 2010

………………………………………
Ing. Andrej Kollár, PhD.
(zamestnávateľ)
………………………………
Karol Múdry
(zamestnanec)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa