Žiadosť zamestnanca o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov

Alternatívny názov: Žiadosť o preradenie na inú prácu

Popis: Nájdite vzor žiadosti pracovníka o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov, na základe lekárskeho posudku.

vložené: 11.augusta 2010 10:37
zobrazené: 33621

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť zamestnanca o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov

(podľa § 55 ods. 2 písm. a) ZP)

Sklad spoločnosti ABC, s.r.o
Kollárova 25
598 62 Bratislava

Vec : Žiadosť o preradenie na inú prácu podľa § 55 ods. 2 písm. a) ZP

Podľa pracovnej zmluvy uzavretej dňa 1. júla 2005 vykonávam prácu – vykladanie ťažkého tovaru v sklade. Dňa 28. júla 2010 som sa podrobil odbornému lekárskemu vyšetreniu chrbtice v ortopedickej ambulancii v Poliklinike Mýtna. Týmto vyšetrením bolo zistené, že nie je vhodné, aby som dohodnutú prácu ďalej vykonával, lebo vážne ohrozuje moje zdravie. Odborný lekársky posudok pripájam k tejto žiadosti.
Vzhľadom na skutočnosti uvedené v lekárskom posudku žiadam, aby som bol najneskôr do 15 dní. prevedený na inú, pre mňa vhodnú prácu.

V Bratislave, dňa 30. júla 2010

.............................
František Kohút

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa