Žiadosť o zvýšenie mesačnej mzdy

Alternatívny názov: Žiadosť o vyšší plat

Popis: Ponúkame vzor žiadosti pre zamestnávateľa, ktorou zamestnanec požaduje zvýšenie svojej mesačnej mzdy z dôvodu, že sa dostal do finančnej tiesni.

vložené: 31.augusta 2010 10:46
zobrazené: 72349

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o zvýšenie mesačnej mzdy

Dobrý deň,

pracujem vo Vašej firme na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.04.2003 ako recepčná na vrátnici. Dostala som sa do finančnej tiesne a druhé zamestnanie je pre mňa časovo nezvládnuteľné.

Preto Vás týmto žiadam o zvýšenie mesačnej mzdy, aspoň o 80,- EUR.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň.

S pozdravom

Jana Vážna
zamestnankyňa

V Bratislave, dňa 25.08.2010

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa