Žiadosť o úpravu pracovnej doby

Alternatívny názov: Požiadavka o zmenu pracovného času

Popis: Ponúkame vzor žiadosti o úpravu pracovnej doby zamestnanca z osobných dôvodov, ktorou sa iba posunie výkon jeho práce, pričom sa nenaruší chod firmy.

vložené: 31.augusta 2010 09:49
zobrazené: 31271

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o úpravu pracovnej doby

Podľa pracovnej zmluvy zo dňa 01.07.2001 pracujem vo Vašej firme ako upratovačka. Zamestnávateľom je stanovená pracovná doba v pracovné dni od 06:00 do 15:00 hodiny.

Svoje päťročné dieťa chcem od septembra 2010 umiestniť do materskej škôly. Táto škôlka však otvára a prijíma deti až od 06:30 hodiny. Vzhľadom k faktu, že manžel je zamestnaný v dopravnom podniku a jazdí s nákladným autom, tak nemôže naše dieťa odvádzať pravidelne do materskej školy, a ja by som za tejto situácie nemohla nastupovať do práce včas.

Preto Vás z týchto vážnych osobných dôvodov žiadam o úpravu pracovnej doby tak, aby som mohla začínať pracovať od 07:00 do 16:00.
Podľa môjho názoru podmienky Vašej firmy tento posun pracovnej doby umožňujú.


V Bratislave, dňa 10.08.2010

Jana Vážna
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa