Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v noci

Alternatívny názov: Žiadosť o doplatenie za prácu v noci

Popis: Nájdite si vzor žaloby, ktorú podáva zamestnanec ako žalobca za to, že mu zamestnávateľ ako žalovaná firma neuhradila príplatok za prácu v noci, za ktorú mu príplatok patrí.

vložené 3.septembra 2010 10:06 | zobrazené: 2 331x | stiahnuté: 214x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v noci

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890

Žalovaná:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v noci

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1

V mesiaci jún 2010 ma žalovaná firma požiadala o odpracovanie 10 nočných zmien v rámci plnenia mimoriadnej objednávky pre zahraničného zákazníka. Žiadosti som vyhovel.

Čl. 2

2.1

Za odpracované nočné zmeny mi patrí príplatok vo výške 10% priemerného platu. Za 10 zmien je výška príplatku rovná čiastke 300,- EUR. Dňa 20.07.2010 som vyplatenie tohto príspevku písomne vyžadoval od žalovanej firmy. Žalovaná firma na moju písomnú požiadavku doteraz nereagovala.

Čl. 3

3.1

Na základe vyššie uvedených dôvodov preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovaná firma má povinnosť vyplatiť žalobcovi čiastku rovnajúcu sa 300,- EUR a súčasne uhradiť náklady vzniknuté v spojení s týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť prevedená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 31.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Výsluch žalobcu
Výsluch svedka Miroslava Pekného pod adresou žalovanej firmy
Prípis zo dňa 20.07.2010

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v noci
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 418 591

Dnes: 3 637

Počet zobrazených vzorov: 19 111 689

Počet stiahnutých vzorov: 1 488 422