Oznámenie, že trvám na ďalšom zamestnávaní

Alternatívny názov: Oznámenie o nesúhlase s výpoveďou

Popis: Vyberte si vzor oznámenia, ktorým zamestnávateľ, ktorý dostal výpoveď od zamestnávateľa vyjadruje nesúhlas s touto výpoveďou a trvá na ďalšom zamestnávaní.

vložené: 2.septembra 2010 12:07
zobrazené: 5662

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Oznámenie, že trvám na ďalšom zamestnávaní

Vo Vašej akciovej spoločnosti pracujem ako strážnik objektu podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy. 31.08. som dostal výpoveď. Ako dôvod pre túto výpoveď bolo uvedené, že nevyhovujem požiadavkám, ktoré sú vyžadované pre moju prácu, odôvodnenie bolo podľa §63 odst. 1 písm. d) ZP. Zrušenie tejto výpovedi budem vymáhať pre súdom, pretože s ňou nesúhlasím.

Vami uvádzaný dôvod k výpovedi sa nezakladá na skutočnosti.
Týmto Vás informujem, že trvám na tom, aby som bol podľa riadne uzatvorenej pracovnej zmluvy, bol aj naďalej zamestnaný na pracovnej pozícii a v mieste zamestnania, ktoré boli dohodnuté v pracovnej zmluve.

V Bratislave, dňa 02.09.2010

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa