Zákonník práce - zákon č. 311/2001 Z.z.

Zákonník práce je súbor právnych noriem, ktorý upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, tzv pracovnoprávne vzťahy. Stanovuje podmienky pre vznik, zmeny a zánik pracovného pomeru a povinnosti a práva zamestnancov a zamestnávateľa.

V zákonníku práce nájdete tiež množstvo užitočných informácií, ktoré Vám môžu uľahčiť orientáciu v rôznych formách práce konaných mimo hlavný pracovný pomer (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce), zoznámi Vás s Vašimi všeobecnými nároky v rámci pracovného pomeru (dovolenka, doba odpočinku , odmena za prácu nadčas atp.) a tiež s Vašimi povinnosťami (najmä dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce) a mnohé ďalšie.


Časová verzia predpisu účinná od 19.11.2019 do 31.12.2019
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa