Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky

Alternatívny názov: Žaloba na súd, aby manžel prispieval na domácnosť bývalej manželke

Popis: Ponúkame návrh k súdu, aby stanovil povinnosť manželovi prispievať na domácnosť a výživu bývalej manželke, ktorá je nezamestnaná a má vo výchove ich spoločné maloleté dieťa

vložené: 14.mája 2010 10:46
zobrazené: 29 571 x
stiahnuté: 2 726 x
Responsive image