Občiansky zákonník - Zákon č. 40/1964 Z.z.

Občiansky zákonník je najdôležitejšie právny predpis každého právneho poriadku. Tento zákonník upravuje predovšetkým oblasť súkromného práva hmotného, tzn. upravuje vzťahy týkajúcich sa majetku vo všetkých jeho formách (záväzky, dedičstvo, kúpa veci, predaj veci, ochrana spotrebiteľa, záložné právo, spoločný majetok manželov atp.). Občiansky zákonník dohliada na práva a slobody, ochranu osobnosti a ochranu osobných údajov.

Občiansky zákonník taktiež upravuje vzťahy medzi občanmi navzájom, občanmi a právnickými osobami (podnikatelia, firmy) a tiež medzi týmito subjektmi a štátom. V tomto zákonníku nájdete predovšetkým množstvo užitočných vzorov zmlúv, z ktorých na našich stránkach vyberáme napríklad vzor kúpnej zmluvy, plné moci, návrhy na súdne rozhodnutia, rôzne druhy žalôb, návrh na rozvod manželstva apd.


Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2019