Žiadosť o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy

Alternatívny názov: Obnovenie nájomnej zmluvy

Popis: Ponúkame vám vzor žiadosti o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy, v ktorej nájomca zdôvodňuje svoju žiadosť.

vložené 30.júna 2010 10:43 | zobrazené: 5 979x | stiahnuté: 394x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy

Lucia Kmotríková, Hroboňova 15, 851 03 Bratislava

Mestský úrad Bratislava 1
Kollárova 12
851 03 Bratislava

V Bratislave dňa 1.7. 2010

Žiadosť o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy

Dolupodpísaná Lucia Kmotríková nar. 25.10.1960 žiadam o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy na nájom trojizb. bytu č. na ul. Hroboňova 15.
Pôvodná nájomná zmluva bola ukončená dňa 30. 6. 2010 na základe nezaplatenia nájomného za posledné tri mesiace.
Obnovenie žiadam na základe prijatia do zamestnania, ktoré mi umožní plne a načas hradiť nájomné a na základe skutočnosti, že nezaplatené nájomné som už uhradila v plnej výške.

Lucia Kmotríková
nájomca

Prílohy:

1. Nájomná zmluva
2. Evidenčný list
3. Výpoveď z nájmu bytu resp. rozsudok súdu
4. Výzva resp. rozsudok na vypratanie bytu, exekučný príkaz
5. Splátkový kalendár (ak je uzatvorený)

Potvrdenie Správy mestského majetku Bratislava, Tajovského 16 (podateľňa), že bola
požiadaná o vyjadrenie k tejto žiadosti.


Dátum: 1.7.2010

pečiatka a podpis

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 973 023

Dnes: 242

Počet zobrazených vzorov: 19 459 552

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503