Vyjadrenie žalovaného k žalobe

Alternatívny názov: Vyjadrenie žalovaného k žalobe o odstránení chýb v dodávke

Popis: Nájdite vzor vyjadrenia žalovaného k žalobe o odstránení chýb, ktoré vznikli v dôsledku dodania menšieho počtu tovaru.

vložené 2.septembra 2010 12:11 | zobrazené: 19 215x | stiahnuté: 542x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vyjadrenie žalovaného k žalobe

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 10
896 77 Bratislava

Vec: Vyjadrenie žalovaného k žalobe spoločnosti ABC, s.r.o., Letná 89, 789 66 Bratislava, z dňa 7.7.2010 o dodaní chybného tovaru

Čl. 1

1.1

Na základe žaloby z dňa 7.7.2010 sa žalobca domáha odstránenia chýb dodávky športových potrieb pre deti, kde podľa jeho vyjadrenia chýbalo 20 ks kolieskových korčúľ a 8 ks detských kolobežiek oproti údajom v dodacom liste.

1.2

Naši dvaja pracovníci Pavol Krátky a Peter Slabý dňa 25.8.2010 pri balení tovaru pre žalobcu kontrolovali počet kusov športových potrieb vkladaných do prepraviek. Svojimi podpismi na dodacom liste túto skutočnosť potvrdili. Dňa 29.8.2010 bolo vydané ich prehlásenie, že počet športových potrieb súhlasí s počtom uvedeným na dodacom liste.

1.3

Od žalobcu sme obdržali kópiu prehlásenia nestrannej osoby Aleny Peknej. Na prehlásení ale nie je uvedené , že bola prítomná pri prehliadke ešte pre porušením lepiacich pások, ktorými boli prepravky prelepené.

1.4

Podľa nášho názoru nie je preto možné prehlásiť svedectvo o skutočnej chybe v množstve dodávky.

Čl.2

2.1

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti preto požadujeme, aby bola žaloba chybnej dodávke športového tovaru pre nepodložené svedectvo žalobcu v plnom rozsahu zamietnutá.

V Bratislave, dňa 2.septembra 2010

..............................
Andrej Kollár
XYZ,s.r.o.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Vyjadrenie žalovaného k žalobe
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 412

Dnes: 1 402

Počet zobrazených vzorov: 19 526 531

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674