Dohoda o užívaní spoločnej veci

Alternatívny názov: Spoločné užívanie veci na základe dohody

Popis: Spoločné užívanie veci je vždy lepšie na základe zmluvy. Dohoda o užívaní spoločnej veci je tou správnou pre tento prípad, využite preto ponúkaný vzor.

vložené 15.marca 2010 10:14 | zobrazené: 10 924x | stiahnuté: 703x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o spoločnom užívaní veci. Užívanie spoločnej veci.

Dohoda o spoločnom užívaní veci.

Uzatvorená medzi uvedenými prevádzkami:

Názov prevádzky:
IČO:
Sídlo podnikania :
Adresa prevádzky :
Zodpovedná osoba:

ABC, a.s.
123456
Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
Ján Vážny

Názov prevádzky :
IČO :
Sídlo podnikania :
Adresa prevádzky :
Zodpovedná osoba:

XYZ, s.r.o.
98765432
Prievozská 2, 821 01 Bratislava
Nábrežná 24, 841 01 Bratislava
Miroslav Pekný

1.

Účastníci tejto dohody sa dohodli, že budú spoločne užívať 1 ks 500 litrovej smetnej nádoby slúžiacej na komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.

Účastníci tejto dohody sa dohodli, že platby spojené s užívaním smetnej nádoby a odvozom komunálneho odpadu sú evidované na úrade Mestskej časti Bratislava I. - finančné oddelenie, úsek KO a DSO, SNP 1, 820 01 Bratislava. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vyrubený platobným výmerom každému poplatníkovi samostatne v pomernej časti.

3.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 15.03.2010 do 15.05.2010.

V Bratislave, dňa 10.03.2010

Ján Vážny
ABC, a. s.

Miroslav Pekný
XYZ, s.r.o.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o spoločnom užívaní veci. Užívanie spoločnej veci.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 256 940

Dnes: 3 497

Počet zobrazených vzorov: 19 620 429

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 891