Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Z.z.

Obchodný zákonník je súbor zákonov upravujúci oblasť obchodného práva. Obchodný zákonník upravuje postavenie podnikateľov (vznik, zmeny a zánik obchodných spoločností, firiem, rokovania podnikateľov), obchodné záväzkové vzťahy (náležitosti obchodných zmlúv, zodpovednosť za škodou apd). Obchodný zákonník taktiež okrem iného vymedzuje pojmy podnikanie, podnikateľ, podnik, obchodné imanie, obchodné meno, prokúra, obchodné tajomstvo a mnohé ďalšie.

V obchodnom zákonníku nájdete množstvo informácií o tom ako založiť verejnú obchodnú spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, družstvo, aký sa musí splatiť minimálne základné imanie, koľko musí byť spoločníkov a ako je možné riešiť záväzkové vzťahy.


Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019 do 30.09.2020
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa