Motivačný list

Motivačný list je spravidla sprievodným listom k životopisu. Žiadateľ o prijatie do pracovného pomeru v ňom predstaví svoju osobu budúcemu potenciálnemu zamestnávateľovi. Motivačný list obsahuje špecifické informácie a vlastnosti uchádzača, ktoré spĺňajú alebo dokonca prevyšujú požiadavky uvedené v pracovnej ponuke. Motivačný list spravidla slúži ako isté doplnenie informácií v životopise, ale takou formou, aby zaujal a vyvolal v zamestnávateľovi alebo personálnom pracovníkovi záujem o neho. Motivačný list musí obsahovať všetky výnimočné a osobité vlastnosti, ktoré by pri jeho práci zamestnávateľ vedel oceniť. Taktiež treba dbať na jeho formu a samozrejme správnosť údajov, ako aj gramatiku. Motivačný list je totiž istou vizitkou a v mnohých prípadoch rozhodujúcou písomnosťou pri prijímaní nových zamestnancov. Vytvorte si preto vhodný a kvalitný motivačný list podľa praktického vzoru zdarma.

Motivačný list - vzory

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Vyberte si vzor žiadosti, ktorú podáva uchádzač o prácu svojmu možnému zamestnávateľovi, kde prejavuje svoj záujem o prijatie do zamestnania.

Vložené: 23.júna 2010 14:18 | Zobrazené: 677483x | Stiahnuté: 99 449x Zobraziť celý vzor zmluvy

Motivačný list

Zaujímate sa o novú pracovnú pozíciu? Zašlite svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi dobre napísaný motivačný list.

Vložené: 4.novembra 2010 11:43 | Zobrazené: 160651x | Stiahnuté: 14 241x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 21 669 280

Dnes: 11 177

Počet zobrazených vzorov: 14 555 133

Počet stiahnutých vzorov: 1 476 568