Bol pre Vás nájdený vzor zmluvy užitočný?
Hľadaný vzor zmluvy som nenašiel(nenašla)
Celkom hlasovalo: 38051

Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Alternatívny názov: Žaloba o vysťahovanie zo služobného bytu druhého partnera po rozvode

Popis: Ponúkame vzor žaloby, ktorú žalobca podá na súd, aby sa jeho bývalá manželka po rozvode vysťahovala zo služobného bytu, ktorý je pridelený jemu.

vložené 27.apríla 2010 14:42 | zobrazené: 2 799x | stiahnuté: 273x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaná:

Mária Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o


Čl. 1

1.1

V roku 1998 mi bol, na základe dohody o prevzatí a odovzdaní bytu ako príslušníkovi Policajného zboru SR, pridelený Mestským úradom Bratislava I. služobný byt vo veľkostnej kategórii 3+1 vo výmere 120 m2, v nájomnom dome č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave.

1.2

V súčasnosti som stále v služobnom pomere u Polície Slovenskej republiky a vyššie uvedený byt stále využívam.

Čl. 2

2.1

Po uzavretí manželstva so žalovanou, dotavaného k 12.05.2005, sa ku mne, teda ako moja manželka, nasťahovala a domácnosť sme viedli spoločne.

2.2

Naše manželstva bolo bezdetné a dňa 01.06.2009 bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave, č. j. 5B 123/2009 – 12-AB, na ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 02.07.2009.

Čl. 3

3.1

Rozvodom manželstva prestala byť žalovaná čelnom mojej domácnosti, a pretože nevzniklo právo spoločného užívania a nájmu uvedeného bytu, odpadol právny dôvod na to, aby ho naďalej užívala.

Čl. 4

4.1

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaná je povinná vypratať služobný byt žalobcu vo veľkostnej kategórii 3+1 vo výmere 120 m2, v nájomnom dome č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave a ako taký ho žalobcovi odovzdať do 15 dní odo dňa, ku ktorému jej bude zaistený náhradný byt.
Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislava, dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Výsluch účastníkov
Osobné doklady účastníkov
Spis Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave č. j. 5B 123/2009–12-AB
Správa Mestského úradu Bratislava I.
Rozhodnutie o pridelení bytu a dohoda o jeho odovzdaní a prevzatí

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 27 532 767

Dnes: 3 768

Počet zobrazených vzorov: 16 870 701

Počet stiahnutých vzorov: 1 482 626