Bol pre Vás nájdený vzor zmluvy užitočný?
Ano, ale musel(a) som si ho poupraviť
Celkom hlasovalo: 40130

Preberací protokol k novostavbe

Alternatívny názov: Odovzdanie novostavby majiteľovi

Popis: Vyberte si vzor preberacieho protokolu k novostavbe, kde sa obe strany, kupujúci aj predávajúci, oboznámia so stavom predmetu a tento predávajúci odovzdáva a kupujúci preberá na základe kúpnej zmluvy.

vložené 8.júla 2010 09:09 | zobrazené: 35 603x | stiahnuté: 3 281x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Preberací protokol k novostavbe

Preberací protokol k novostavbe

prevádzanej na základe kúpnej zmluvy zo dňa 10.02.2010
medzi nižšie uvedenými účastníkmi

Predávajúci:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ďalej len ako „predávajúci“

Kupujúci:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

ďalej len ako „kupujúci“

1.

Strana predávajúceho týmto protokolom fyzicky predáva predmetnú nehnuteľnosť strane kupujúceho.

2.

Strana kupujúceho prehlasuje, že je so stavom nehnuteľnosti - novostavby plne oboznámená a predmetnú nehnuteľnosť v neporušenom a novom stave prijíma.

3.

Tento protokol je vystavený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom dostane každá strana.

V Bratislave, dňa 01.07.2010

Ján Vážny
predávajúci

Miroslav Pekný
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Preberací protokol k novostavbe
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 29 004 422

Dnes: 4 105

Počet zobrazených vzorov: 17 656 924

Počet stiahnutých vzorov: 1 484 784