Žiadosť zamestnanca o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov

Alternatívny názov: Žiadosť o preradenie na inú prácu

Popis: Nájdite vzor žiadosti pracovníka o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov, na základe lekárskeho posudku.

vložené 11.augusta 2010 10:37 | zobrazené: 28 069x | stiahnuté: 1 942x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť zamestnanca o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov

Žiadosť zamestnanca o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov

(podľa § 55 ods. 2 písm. a) ZP)

Sklad spoločnosti ABC, s.r.o
Kollárova 25
598 62 Bratislava

Vec : Žiadosť o preradenie na inú prácu podľa § 55 ods. 2 písm. a) ZP

Podľa pracovnej zmluvy uzavretej dňa 1. júla 2005 vykonávam prácu – vykladanie ťažkého tovaru v sklade. Dňa 28. júla 2010 som sa podrobil odbornému lekárskemu vyšetreniu chrbtice v ortopedickej ambulancii v Poliklinike Mýtna. Týmto vyšetrením bolo zistené, že nie je vhodné, aby som dohodnutú prácu ďalej vykonával, lebo vážne ohrozuje moje zdravie. Odborný lekársky posudok pripájam k tejto žiadosti.
Vzhľadom na skutočnosti uvedené v lekárskom posudku žiadam, aby som bol najneskôr do 15 dní. prevedený na inú, pre mňa vhodnú prácu.

V Bratislave, dňa 30. júla 2010

.............................
František Kohút

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť zamestnanca o preradenie na inú prácu zo zdravotných dôvodov
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 28 515 201

Dnes: 7 800

Počet zobrazených vzorov: 17 386 366

Počet stiahnutých vzorov: 1 483 911