Pravidlá používania stránok a obchodné podmienky

Obsah stránok

Prevádzkovateľ stránok ponúka na stiahnutie vzory zmlúv, dokumentov, formulárov, žiadostí a prehlásení úplne zadarmo. Vzory slúžia ako inšpirácia alebo predloha pre vytvorenie alebo úpravu vaších vlastných zmlúv. Jednotlivé dokumenty sú pravidelne aktualizované, doplňované a kontrolované týmom renomovanej právnej kancelárie.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok návštevníkom

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

Prevádzkovateľ stránok neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu dokumentov a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto dokumentov a informácií na týchto stránkach. Akékoľvek využitia vzoru, dokumentu alebo informácie je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa.

Autorské práva

Pre vaše súkromné použitie sú vzory k dispozícii úplne bezplatne v neobmedzenom množstve a na neobmedzený čas. Je však zakázané vzory zmlúv, dokumentov, formulárov, žiadostí a vyhlásení vo forme uvedenej na týchto stránkach publikovať na iných internetových stránkach alebo v tlačenej forme bez písomného súhlasu prevádzkovateľa týchto stránok. Pre kontrolu pôvodu sú do dokumentov zakomponované zašifrované kontrolné prvky. Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.vzory-zmluv-zadarmo.sk je spoločnosť Netfinancie, sro (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetky práva vyhradené. Ak nie je uvedené inak, autorské práva k stránkam a obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu sú majetkom prevádzkovateľa. Všetok obsah týchto stránok vrátane textov, dokumentov, web dizajnu, odporúčaní, technických náčrtov, grafiky, ilustrácií a usporiadanie súborov je chránený autorským právom. Tieto materiály sa môžu používať výhradne na osobné a nekomerčné účely. Prevádzkovateľ sa v prípade porušenia bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnou cestou nevynímajúc.

Zasielanie reklamných a marketingových informácií

Užívateľ portálu registráciou súhlasí so zasielaním marketingových informácií od spoločnosti Netfinancie, s r.o. a spoločností s ňou partnersky alebo majetkovo spojených, na email užívateľa uvedený pri registrácii. Užívateľ má právo sa kedykoľvek odhlásiť z tohto zasielania.

Právo zmeny stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na ďalšie stránky.

Kliknutím najmä na logá alebo www adresy, prípadne iné odkazy uvedené na stránkach www.vzory-zmluv-zadarmo.sk, možno opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky prevádzkovateľa, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale prevádzkované inými subjektmi a prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah alebo informácie v nich uvedené.

Naše štatistiky

Celkové návštevy: 27 567 298

Dnes: 3 190

Počet zobrazených vzorov: 16 891 707

Počet stiahnutých vzorov: 1 482 698