Žiadosť o uspokojenie práva zamestnávateľa

Alternatívny názov: Žiadosť o zaplatenie dlhu ručiteľom zamestnanca

Popis: Nájdite si vzor žiadosti, kde zamestnávateľ žiada úhradu dlžnej čiastky ručiteľom, ktorého si zamestnanec určil a uspokojil tým práva zamestnávateľa.

vložené 9.septembra 2010 11:36 | zobrazené: 2 091x | stiahnuté: 207x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o uspokojenie práva zamestnávateľa

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO:12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Žiadosť o uspokojenie práva zamestnávateľa

Na základe povinnosti náhrady škody na zverených hodnotách vo výške 160,- EUR Vášho brata Jána Vážneho, bytom Nábrežná 14, 8410 01 Bratislava, ste dňa 10.08.2010 písomným prehlásením pristúpil ako ručiteľ.

Napriek tomu prišlo k nejednému písomnému vyzvaniu Jána Vážneho k uspokojeniu nášho práva, pokiaľ sa tak nestalo.

Žiadam Vás preto o zaplatenie čiastky 160,- EUR do 30.09.2010 podľa ZP. V prípade, že tak neurobíte, budeme sa uspokojenia nášho práva domáhať súdnou cestou.

V Bratislave dňa 06.09.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o uspokojenie práva zamestnávateľa
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 27 532 619

Dnes: 3 620

Počet zobrazených vzorov: 16 870 596

Počet stiahnutých vzorov: 1 482 626