Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu

Alternatívny názov: Žiadosť o odpustenie poplatkov za odpad

Popis: Ponúkame vám vzor žiadosti o odpustenie poplatkov za vývoz komunálneho odpadu,v ktorej žiadateľ uvádza dôvody svojej žiadosti.

vložené 18.augusta 2010 12:42 | zobrazené: 27 221x | stiahnuté: 601x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu

OBEC ĽUBOTICE
Obecný úrad v Ľuboticiach, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice

Ing. Jana Silná, PhD., Hlavná 10, 080 06 Ľubotice

V Ľuboticiach dňa 18.augusta 2010

Obecný úrad
Čsl. letcov 2
080 06 Ľubotice

Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu

Ja, dolu podpísaná Jana Silná, trvale bytom Hlavná 10, 080 06 Ľubotice žiadam o zníženie odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu za rok 2010.

Dôvodom mojej žiadosti je fakt, že od marca tohto roka nebývam na vyššie uvedenej adrese a teda neprodukujem viac žiaden odpad (prípadne uviesť iné dôvody).


Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

................................
Ing. Jana Silná, PhD.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 28 958 268

Dnes: 3 180

Počet zobrazených vzorov: 17 632 987

Počet stiahnutých vzorov: 1 484 688