Výpoveď zmluvy o povinnom zmluvnom poistení dohodou, bez udania dôvodu

Alternatívny názov: Výpoveď zmluvy na povinné zmluvné poistenie

Popis: Nájdite si vzor výpovede zmluvy o povinnom zmluvnom poistení, ktorú podáva poistník poisťovni bez udania dôvodu výpovede - dohodou.

vložené 21.mája 2010 10:56 | zobrazené: 15 380x | stiahnuté: 2 118x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď zmluvy o povinnom zmluvnom poistení dohodou, bez udania dôvodu

Poistiteľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Poistník:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Výpoveď zmluvy o povinnom zmluvnom poistení č. 123456 dohodou, bez udania dôvodu

Čl.1

1.1

Žiadam o výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia č. 123456 dohodou k dátumu 25.06.2010

1.2

Originál doklad o dĺžke trvania poistenia a dĺžke bezškodového priebehu mi prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu.

Čl. 2

2.1

Nespotrebované poistné mi prosím vráťte na môj bankový účet č. : 123456789/1100 alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedenú adresu.

V Bratislave, dňa 10.05.2010

S pozdravom

Ján Vážny
poistník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď zmluvy o povinnom zmluvnom poistení dohodou, bez udania dôvodu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 28 541 938

Dnes: 173

Počet zobrazených vzorov: 17 401 738

Počet stiahnutých vzorov: 1 483 963