ZAMESTNANIE Nájdete tu vzory pracovných zmlúv, aké máte práva ako zamestnanec či zamestnávateľ, ako písať žiadosť o náhradu škody, výpoveď zo zamestnanie a mnoho iných.

Oznámenie, že zamestnankyne po dobu, počas ktorej sa nestará o dieťa, neprislúcha materská dovolenka

Vyberte si vzor oznámenia, kde zamestnávateľ informuje zamestnankyňu, že stratila nárok na materskú dovolenku, lebo sa nestará o svoje dieťa, ktoré bola zverené do ústavnej starostlivosti.

Vložené: 8.septembra 2010 12:50 | Zobrazené: 1986x | Stiahnuté: 239x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o uspokojenie práva zamestnávateľa

Nájdite si vzor žiadosti, kde zamestnávateľ žiada úhradu dlžnej čiastky ručiteľom, ktorého si zamestnanec určil a uspokojil tým práva zamestnávateľa.

Vložené: 9.septembra 2010 11:36 | Zobrazené: 1981x | Stiahnuté: 207x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v sťaženom pracovnom prostredí

Nájdite si vzor žaloby, kde zamestnanec ako žalobca žiada od zamestnávateľa vyplatenie príplatku, na ktorý má nárok za prácu vykonaná v sťaženom pracovnom prostredí.

Vložené: 7.septembra 2010 11:24 | Zobrazené: 1960x | Stiahnuté: 217x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v noci

Nájdite si vzor žaloby, ktorú podáva zamestnanec ako žalobca za to, že mu zamestnávateľ ako žalovaná firma neuhradila príplatok za prácu v noci, za ktorú mu príplatok patrí.

Vložené: 3.septembra 2010 10:06 | Zobrazené: 1876x | Stiahnuté: 214x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zrušenie poskytovania mesačnej náhrady za stratu na zárobku

Vyberte si vzor žaloby, kde zamestnávateľ žiada o zrušenie, aby už nemusel vyplácať mesačnú náhradu mzdy za pracovný úraz, pretože zamestnanec nastupuje do dôchodku.

Vložené: 13.septembra 2010 11:47 | Zobrazené: 1871x | Stiahnuté: 185x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o náhradu škody na odloženej veci

Ponúkame vzor žaloby o náhradu škody za vec, ktorú si zamestnanec počas zamestnania odložil a bola mu odcudzená.

Vložené: 2.septembra 2010 14:41 | Zobrazené: 1867x | Stiahnuté: 225x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej

Nájdite si vzor žaloby o uloženie povinnosti zamestnávateľovi ako žalovanej firme, aby odvádzal mzdu zamestnanca ako žalobcu za odpracovanú prácu na ním zvolený účet.

Vložené: 3.septembra 2010 13:13 | Zobrazené: 1866x | Stiahnuté: 213x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o neplatnosť preloženia do iného miesta výkonu práce a náhradu mzdy

Nájdite si vzor žaloby o neplatnosť preloženia do iného miesta výkonu práce a následnú náhradu mzdy, na ktorú má zamestnanec od zamestnávateľa ako žalovanej firmy nárok.

Vložené: 2.septembra 2010 15:26 | Zobrazené: 1842x | Stiahnuté: 220x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej firmy zaradiť žalobcu späť na pôvodnú prácu

Ponúkame vzor žaloby o uloženie povinnosti zaradiť zamestnanca späť na pôvodné miesto, pretože bol zaradený na iné, ktoré žiada zmeniť.

Vložené: 2.septembra 2010 16:01 | Zobrazené: 1840x | Stiahnuté: 228x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody

Nájdite si vzor žaloby od zamestnanca ako žalobcu o náhradu škody, ktorá mu vznikla pri odvracaní škody na majetku firmy a tá mu túto čiastku odmieta zaplatiť.

Vložené: 6.septembra 2010 13:47 | Zobrazené: 1785x | Stiahnuté: 218x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 26 366 957

Dnes: 6 211

Počet zobrazených vzorov: 16 422 112

Počet stiahnutých vzorov: 1 481 505