ZAMESTNANIE Nájdete tu vzory pracovných zmlúv, aké máte práva ako zamestnanec či zamestnávateľ, ako písať žiadosť o náhradu škody, výpoveď zo zamestnanie a mnoho iných.

Žiadosť o uspokojenie práva zamestnávateľa

Nájdite si vzor žiadosti, kde zamestnávateľ žiada úhradu dlžnej čiastky ručiteľom, ktorého si zamestnanec určil a uspokojil tým práva zamestnávateľa.

Vložené: 9.septembra 2010 11:36 | Zobrazené: 1418x | Stiahnuté: 207x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v sťaženom pracovnom prostredí

Nájdite si vzor žaloby, kde zamestnanec ako žalobca žiada od zamestnávateľa vyplatenie príplatku, na ktorý má nárok za prácu vykonaná v sťaženom pracovnom prostredí.

Vložené: 7.septembra 2010 11:24 | Zobrazené: 1387x | Stiahnuté: 217x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej

Nájdite si vzor žaloby o uloženie povinnosti zamestnávateľovi ako žalovanej firme, aby odvádzal mzdu zamestnanca ako žalobcu za odpracovanú prácu na ním zvolený účet.

Vložené: 3.septembra 2010 13:13 | Zobrazené: 1348x | Stiahnuté: 213x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zrušenie poskytovania mesačnej náhrady za stratu na zárobku

Vyberte si vzor žaloby, kde zamestnávateľ žiada o zrušenie, aby už nemusel vyplácať mesačnú náhradu mzdy za pracovný úraz, pretože zamestnanec nastupuje do dôchodku.

Vložené: 13.septembra 2010 11:47 | Zobrazené: 1335x | Stiahnuté: 185x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej firmy zaradiť žalobcu späť na pôvodnú prácu

Ponúkame vzor žaloby o uloženie povinnosti zaradiť zamestnanca späť na pôvodné miesto, pretože bol zaradený na iné, ktoré žiada zmeniť.

Vložené: 2.septembra 2010 16:01 | Zobrazené: 1312x | Stiahnuté: 228x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v noci

Nájdite si vzor žaloby, ktorú podáva zamestnanec ako žalobca za to, že mu zamestnávateľ ako žalovaná firma neuhradila príplatok za prácu v noci, za ktorú mu príplatok patrí.

Vložené: 3.septembra 2010 10:06 | Zobrazené: 1298x | Stiahnuté: 214x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o neplatnosť preloženia do iného miesta výkonu práce a náhradu mzdy

Nájdite si vzor žaloby o neplatnosť preloženia do iného miesta výkonu práce a následnú náhradu mzdy, na ktorú má zamestnanec od zamestnávateľa ako žalovanej firmy nárok.

Vložené: 2.septembra 2010 15:26 | Zobrazené: 1288x | Stiahnuté: 220x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody

Nájdite si vzor žaloby od zamestnanca ako žalobcu o náhradu škody, ktorá mu vznikla pri odvracaní škody na majetku firmy a tá mu túto čiastku odmieta zaplatiť.

Vložené: 6.septembra 2010 13:47 | Zobrazené: 1287x | Stiahnuté: 218x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o náhradu škody na odloženej veci

Ponúkame vzor žaloby o náhradu škody za vec, ktorú si zamestnanec počas zamestnania odložil a bola mu odcudzená.

Vložené: 2.septembra 2010 14:41 | Zobrazené: 1258x | Stiahnuté: 225x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o náhradu mzdy v dôsledku odmietnutia zaradiť žalobcu späť na pôvodnú prácu

Ponúkame vzor žaloby, kde zamestnanec ako žalobca požaduje náhradu mzdy, pretože ho zamestnávateľ ako žalovaný odmietol preradiť späť na pôvodný výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

Vložené: 3.septembra 2010 09:34 | Zobrazené: 1200x | Stiahnuté: 257x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 20 101 242

Dnes: 3 379

Počet zobrazených vzorov: 13 605 471

Počet stiahnutých vzorov: 1 473 201