Žaloba o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou

Alternatívny názov: Žaloba o uznanie lekárskej správy za neprítomnosť v zamestnaní

Popis: Ponúkame vzor žaloby o určenie, že zamestnanec nemá neospravedlnenú absenciu v práci, ale predložil lekársku správu, ktorú si žiada uznať.

vložené 6.septembra 2010 16:22 | zobrazené: 2 461x | stiahnuté: 240x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou

Okresný súd Bratislava I
Prievozská 25
852 02 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

Žalovaná:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Žaloba o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1

S odôvodnením, že som mal v dňoch 04. a 05.07.2010 dve neospravedlnené smeny mi žalovaná firma krátila dovolenku v dĺžke štyroch dní.

Čl. 2

2.1

Vzhľadom na fakt, že som svoju neprítomnosť v práci ospravedlnil, nebol postup žalovanej firmy správny. Firme som predložil potvrdenie môjho ošetrujúceho lekára, kde bolo uvedené, že som dňa 04.07.2010 pri ceste do práce utrpel úraz a to formou dopravnej nehody, na základe ktorej som musel byť oba dni v nemocničnom ošetrení.

Čl. 3

3.1

Navrhujem preto vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Rozhoduje sa, že neprítomnosť žalobcu v práci v dňoch 4. a 5. júla 2010 nie je neospravedlnenou absenciou. Žalovanej firme sa ukladá povinnosť uhradiť žalobcovi náklady spojené s týmto konaním, ktorých čiastka sa rovná sume 33,- EUR, náklady budú uhradené najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 04.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Výsluch žalobcu
Výsluch žalovanej
Potvrdenie lekára zo dňa 04.07.2010

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 26 869 464

Dnes: 6 897

Počet zobrazených vzorov: 16 600 521

Počet stiahnutých vzorov: 1 481 911