Bol pre Vás nájdený vzor zmluvy užitočný?
Hľadaný vzor zmluvy som nenašiel(nenašla)
Celkom hlasovalo: 33382
REALITY, NEHNUTEĽNOSTI, STAVBA Všetky potrebné informácie týkajúce sa bývania, realít, nehnuteľností, stavby, nájmu a vzory zmlúv s tým súvisiace

Zmluva o nadstavbe bytov a prevode spoluvlastníckeho podielu

Vyberte si vzor zmluvy o nadstavbe bytov a buďte si istí, že stavebný proces prebehne ako má.

Vložené: 18.augusta 2011 09:28 | Zobrazené: 4373x | Stiahnuté: 2 793x Zobraziť celý vzor zmluvy

Rozhodnutie súdu o užívaní spoločnej veci

Ponúkame vzor žaloby podanej na súd, kde žalobca požadauje, aby sa daná spoločná nehnuteľnosť užívala rovnakým dielom.

Vložené: 23.apríla 2010 11:53 | Zobrazené: 3977x | Stiahnuté: 440x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o privolenie k výpovedi z nájmu bytu

Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca žiada súd o povolenie vysťahovať nájomcu z bytu pred ukončením nájmu z vážnych osobných dôvodov s tým, že bude daná lehota na nájdenie nového bývania.

Vložené: 23.apríla 2010 09:41 | Zobrazené: 3709x | Stiahnuté: 395x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu

Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca žiada, aby súd zrušil nájom pre jeho spolubývajúceho, pretože svojím správaním porušuje dohodu o spoločnom nájme.

Vložené: 26.apríla 2010 15:03 | Zobrazené: 3061x | Stiahnuté: 377x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o prikázanie stavby do vlastníctva majiteľa pozemku

Ponúkame vzor žaloby z dôvodu, že žalovaný ako nájomca postavil na pozemku stavbu bez súhlasu, ktorú žalobca ako majiteľ požaduje prikázať za náhradu do svojho vlastníctva.

Vložené: 26.apríla 2010 11:08 | Zobrazené: 3004x | Stiahnuté: 393x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o úpravu užívania spoločnej veci

Vyberte si vzor žaloby, ktorou žalobca požaduje úpravu užívania spoločnej veci formou ukončenia užívania z dôvodu, že sú medzi spoluvlastníkmi nezhody.

Vložené: 26.apríla 2010 10:06 | Zobrazené: 2748x | Stiahnuté: 386x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o vypratanie služobného bytu po rozvode manželov

Ponúkame vzor žaloby, ktorú žalobca podá na súd, aby sa jeho bývalá manželka po rozvode vysťahovala zo služobného bytu, ktorý je pridelený jemu.

Vložené: 27.apríla 2010 14:42 | Zobrazené: 2416x | Stiahnuté: 273x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o splnenie dohody o výmene bytov

Vyberte si vzor žaloby, kde žalobca požaduje dodržanie dohody o výmene bytov, na ktorej sa obe strany dohodli, pretože žalovaný túto dohodu odmieta dodržať bez udania dôvodu.

Vložené: 27.apríla 2010 15:30 | Zobrazené: 2199x | Stiahnuté: 317x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o oprávnenie vykonať údržbu spoločnej veci

Nájdite si vzor žaloby, ktorú podáva žalobca na spoluvlastníka z dôvodu, že ten odmieta povoliť opravu spoločnej nehnuteľnosti, ktorá je nutná.

Vložené: 23.apríla 2010 13:39 | Zobrazené: 1994x | Stiahnuté: 318x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o stanovenie povinnosti prenajímateľa dať súhlas s výmenou bytu

Nájdite si vzor žaloby, ktorá určuje prenajímateľovi povinnosť vydať súhlas s výmenou bytu nájomcovi, ktorý uzatvoril takúto zmluvu o výmene s iným nájomcom v rovnakom dome.

Vložené: 27.apríla 2010 13:57 | Zobrazené: 1902x | Stiahnuté: 302x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2 | 3 | 4

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 24 244 932

Dnes: 3 752

Počet zobrazených vzorov: 15 643 508

Počet stiahnutých vzorov: 1 479 821