Zmenka

Alternatívny názov: Vlastná zmenka

Popis: Nájdite vzor vlastnej zmenky, na základe ktorej dlžník vyplatí danú sumu jej majiteľovi v deň splatnosti.

vložené 10.augusta 2010 11:57 | zobrazené: 44 108x | stiahnuté: 7 878x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmenka

ZMENKA (vlastná)

Miesto vystavenia:

Dátum vystavenia:

Bratislava

10. september 2016

ZA TÚTO ZMENKU ZAPLATÍM „bez protestu“

Sumu (slovom):

dvetisícpäťsto eur

Komu (údaje veriteľa):

Ján Vážny, nar. 25.6.1960, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

Dátum splatnosti:

31. december 2016

Miesto splatnosti:

Bratislava

Údaje dlžníka zo zmenky (vystaviteľ):

Miroslav Pekný, 1.8.1963, Prievozská 25, 852 02 Bratislava

Svojim podpisom na tejto zmenke prejavuje dlžník (vystaviteľ) svoju vôľu byť viazaný týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Účastníci tohto zmenkového vzťahu sa dohodli, že prípadné spory budú riešené v rozhodcovskom konaní (zrýchlene a bez osobnej účasti účastníkov) jedným rozhodcom ustanoveným "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ktorou je spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o., sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava (www.rozh.sk) a to podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Miroslav Pekný
podpis dlžníka zo zmenky (vystaviteľa)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmenka
Hore

Zmenka je druh obchodovateľného cenného papieru. Zaručuje, že majiteľovi zmenky bude v určitom čase na určitom mieste zaplatená určitá suma. Platná zmenka musí obsahovať určité náležitosti, napríklad označenie, že ide o zmenku, dátum a miesto vystavenia, sumu (a menu) na ktorú je zmenka vystavená, meno, adresu a podpis vystaviteľa, termín splatnosti, meno koho a komu sa má platiť. Aby ste mali lepšiu predstavu, ako má zmenka vyzerať, pozrite si náš vzor.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 20 904 841

Dnes: 5 574

Počet zobrazených vzorov: 14 121 073

Počet stiahnutých vzorov: 1 475 069