Spory so zamestnávateľom Spory, problémy a iné konflikty ktoré vzniknú v rámci pracovného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Žaloba o uloženie povinnosti vydať pracovný posudok

Nájdite si vzor žaloby, v ktorej sa bývalý zamestnanec domáha vydania pracovného posudku po skončení pracovného pomeru od svojho zamestnávateľa, ktorý si túto povinnosť stále nesplnil.

Vložené: 7.septembra 2010 09:40 | Zobrazené: 2501x | Stiahnuté: 214x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o náhradu škody vzniknutej vydaním nesprávneho pracovného posudku

Vyberte si vzor žaloby o náhradu škody, ktorú zamestnancovi spôsobil zamestnávateľ tým, že mu vydal záporný pracovný posudok a preto nebol prijatý do prisľúbeného zamestnania.

Vložené: 7.septembra 2010 08:51 | Zobrazené: 2498x | Stiahnuté: 245x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o neplatnosť preloženia do iného miesta výkonu práce a náhradu mzdy

Nájdite si vzor žaloby o neplatnosť preloženia do iného miesta výkonu práce a následnú náhradu mzdy, na ktorú má zamestnanec od zamestnávateľa ako žalovanej firmy nárok.

Vložené: 2.septembra 2010 15:26 | Zobrazené: 2406x | Stiahnuté: 220x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o náhradu škody na odloženej veci

Ponúkame vzor žaloby o náhradu škody za vec, ktorú si zamestnanec počas zamestnania odložil a bola mu odcudzená.

Vložené: 2.septembra 2010 14:41 | Zobrazené: 2362x | Stiahnuté: 225x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o náhradu mzdy v dôsledku odmietnutia zaradiť žalobcu späť na pôvodnú prácu

Ponúkame vzor žaloby, kde zamestnanec ako žalobca požaduje náhradu mzdy, pretože ho zamestnávateľ ako žalovaný odmietol preradiť späť na pôvodný výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

Vložené: 3.septembra 2010 09:34 | Zobrazené: 2331x | Stiahnuté: 257x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v noci

Nájdite si vzor žaloby, ktorú podáva zamestnanec ako žalobca za to, že mu zamestnávateľ ako žalovaná firma neuhradila príplatok za prácu v noci, za ktorú mu príplatok patrí.

Vložené: 3.septembra 2010 10:06 | Zobrazené: 2331x | Stiahnuté: 214x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej firmy zaradiť žalobcu späť na pôvodnú prácu

Ponúkame vzor žaloby o uloženie povinnosti zaradiť zamestnanca späť na pôvodné miesto, pretože bol zaradený na iné, ktoré žiada zmeniť.

Vložené: 2.septembra 2010 16:01 | Zobrazené: 2324x | Stiahnuté: 228x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej

Nájdite si vzor žaloby o uloženie povinnosti zamestnávateľovi ako žalovanej firme, aby odvádzal mzdu zamestnanca ako žalobcu za odpracovanú prácu na ním zvolený účet.

Vložené: 3.septembra 2010 13:13 | Zobrazené: 2297x | Stiahnuté: 213x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody

Nájdite si vzor žaloby od zamestnanca ako žalobcu o náhradu škody, ktorá mu vznikla pri odvracaní škody na majetku firmy a tá mu túto čiastku odmieta zaplatiť.

Vložené: 6.septembra 2010 13:47 | Zobrazené: 2223x | Stiahnuté: 218x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2 | 3

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 418 724

Dnes: 65

Počet zobrazených vzorov: 19 111 790

Počet stiahnutých vzorov: 1 488 422