Príkazná zmluva

Príkazná zmluva je písomným záväzkom príkazníka o tom, že pre príkazcu vykoná alebo zabezpečí dohodnutú vec. Príkazník však na základe tejto zmluvy nekoná vo svojom mene, nekoná na vlastný účet a zároveň nie je zodpovedný za výsledok, respektíve za to, že sa očakávaný výsledok dostaví. Celé riziko tak nesie príkazca. Príkazná zmluva sa uzatvára na základe Občianskeho zákonníka, nie je tak pracovnoprávnou zmluvou. V niektorých prípadoch ju však môže upravovať aj Zákonník práce, musia byť však dodržané všetky náležité podmienky. Zmluvu môžu uzatvoriť rovnako tak dve fyzické osoby, ako aj právnická a fyzická osoba. Príkazná zmluva sa väčšinou uzatvára na konkrétnu činnosť či úlohu (obstaranie veci, vykonanie činnosti...), je tak jednorázovou zmluvou. Príkazná zmluva musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona, ako zmluvné strany, obsah, predmet, dohodnutý čas, odmenu a podobne. Pre prípad, že takýto vzor zmluvy potrebujete, využite vzory zmlúv zadarmo a jednoducho sťahujte!

Príkazná zmluva - vzory

Príkazná zmluva
Vyberte si vzor príkaznej zmluvy, kde sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu vykoná činnosť, na ktorej sa v zmluve dohodli za stanovených podmienok, pričom nezodpovedá za očakávaný výsledok a nekoná vo vlastnom mene.

Vložené: 10.júna 2010 12:38
Zobrazené: 58396x
Stiahnuté: 8453x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa