Návrh na zmenu priezviska maloletého dieťaťa

Alternatívny názov: Žiadosť o zmenu priezviska maloletého dieťaťa

Popis: Ponúkame vám vzor návrhu na zmenu priezviska maloletého dieťaťa, v ktorom navrhovateľka uvádza dôvod návrhu.

vložené 30.augusta 2010 10:07 | zobrazené: 11 531x | stiahnuté: 550x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zmenu priezviska maloletého dieťaťa

Okresný súd Bratislava 5
Záhradnícka 10
789 99 Bratislava

V Bratislave dňa 30.8. 2010

Vec: Návrh na zmenu priezviska maloletého dieťaťa

Navrhovateľka:

Jana Pekná, nar. 25.4.1980, bytom Dolnozemská 2, 896 66 Bratislava

Maloleté dieťa:

Lucia Pekná, nar. 1.5.2004, bytom Dolnozemská 2, 896 66 Bratislava

O zmenu priezviska maloletej žiadam z dôvodu, že dňa 24.6.2010 som sa vydala za Miroslava Múdreho.
K návrhu prikladám posudok vypracovaný MUDr. Alenou Mladou, klinickým psychológom, ktorá vzhľadom na uvedené skutočnosti a na základe psychologického vyšetrenia maloletej doporučila zmenu priezviska maloletej na "Múdra" (príloha 1).

Na základe vyššie uvedeného navrhujem , aby súd vydal tento rozsudok:
Súd s c h v a ľ u j e zmenu priezviska maloletej Lucie Peknej, nar. 1.5.2004, na Múdra.

................................
Jana Pekná

Prílohy:
1. posudok klinického psychológa
2. fotokópia rodného listu maloletej
3. fotokópia sobášneho listu

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zmenu priezviska maloletého dieťaťa
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 979 488

Dnes: 3 821

Počet zobrazených vzorov: 18 845 262

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 804