Reality, nehnuteľnosti, stavba Všetky potrebné informácie týkajúce sa bývania, realít, nehnuteľností, stavby, nájmu a vzory zmlúv s tým súvisiace

Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva žalobca na súd a žiada, aby nájomca odstránil stavbu z jeho pozemku, na ktoré nemá ani stavebné povolenie, ani jeho súhlas.

Vložené: 23.apríla 2010 14:40 | Zobrazené: 8237x | Stiahnuté: 518x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o vypratanie bytu po rozvode manželov

Vyberte si vzor žaloby, v ktorej sa majiteľ bytu domáha toho, aby jeho bývalá manželka vypratala byt po rozvode, v ktorom spoločne bývali.

Vložené: 20.apríla 2010 15:20 | Zobrazené: 7942x | Stiahnuté: 611x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu

Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva nájomca na prenajímateľa z dôvodu, že mu neoprávnene doručil výpoveď z nájmu, hoci neporušil podmienky nájomnej zmluvy.

Vložené: 26.apríla 2010 13:12 | Zobrazené: 7723x | Stiahnuté: 529x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zrušení práva spoločného nájmu bytu po rozvode manželov

Ponúkame vzor návrhu na súd, aby po rozvode manželov zanikol spoločný nájom bytu a výlučným nájomcom sa stala žalobkyňa - manželka.

Vložené: 26.apríla 2010 15:43 | Zobrazené: 7398x | Stiahnuté: 582x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o vysťahovanie žalovaného z bytu

Ponúkame vzor žaloby, v ktorej prenajímateľ ako žalobca žiada, aby nájomca vypratal byt, pretože mu skončila platnosť nájomnej zmluvy a ten to odmieta.

Vložené: 19.apríla 2010 17:54 | Zobrazené: 7395x | Stiahnuté: 496x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o nadstavbe bytov

Nájdite vzor zmluvy o nadstavbe bytov, v ktorej sú presne upravené práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Vložené: 16.augusta 2010 16:11 | Zobrazené: 7370x | Stiahnuté: 287x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Nájdite si vzor žiadosti, ktorou žiadate notára, aby Vám vydal rovnopis z notárskej zápisnice spísanej pri predaji nehnuteľnosti.

Vložené: 23.apríla 2010 13:04 | Zobrazené: 6697x | Stiahnuté: 410x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok

Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca požaduje od žalovaného, aby mu umožnil vstup na jeho pozemok z dôvodu opravy steny svojho domu

Vložené: 26.apríla 2010 09:15 | Zobrazené: 6503x | Stiahnuté: 461x Zobraziť celý vzor zmluvy

Neplatná výpoveď z nájmu bytu

Vyberte si vzor odvolania v prípade, že prenajímateľ spísal neplatnú výpoveď z nájmu bytu pre nájomcu, pretože uviedol nesprávne a nepravdivé dôvody ukončenia nájmu.

Vložené: 3.novembra 2010 09:21 | Zobrazené: 6069x | Stiahnuté: 339x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok

Ponúkame vzor žaloby vhodnú pre prípad, že od suseda požadujete oplotenie pozemku z dôvodu ničenia vášho majetku a on túto žiadosť odmieta.

Vložené: 20.apríla 2010 14:46 | Zobrazené: 6049x | Stiahnuté: 472x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2 | 3 | 4

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 966 031

Dnes: 102

Počet zobrazených vzorov: 19 455 355

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 490