Podnikanie a živnosť Ponúkame všetky vzory zmlúv týkajúce sa podnikania a živnosti, podmienky vzniku až ukončenie činnosti

Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie

Podajte si Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie a zvýšte svoju hodnotu na pracovnom trhu.

Vložené: 17.decembra 2012 15:27 | Zobrazené: 2412x | Stiahnuté: 23x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o vydanie potvrdenia, že nie je zápis v živnostenskom registri

Občan má právo vyžadovať od živnostenského úradu výpis z verejnej časti registra alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis nie je v ŽR. Výpis z verejnej časti registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Stiahnite si Žiadosť o vydanie potvrdenia, že v ŽR nie je zápis.

Vložené: 18.decembra 2012 15:26 | Zobrazené: 2261x | Stiahnuté: 10x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb nie je obmedzené alebo zakázané

Chcete vedieť, ako žiadať o potvrdenie o legálnom poskytovaní vašich služieb? Stiahnite si zadarmo Žiadosť o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb nie je obmedzené alebo zakázané.

Vložené: 18.decembra 2012 12:23 | Zobrazené: 2241x | Stiahnuté: 23x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o prehľad zo živnostenského registra

V zmysle § 60a ods. 4 zákona č. 455/1999 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) vydá živnostenský úrad na požiadanie fyzickej osoby, ktorej sa údaje týkajú, prehľad zapísaných údajov platných v deň jeho vydania. Stiahnite si Žiadosť o prehľad zo živnostenského registra zadarmo.

Vložené: 18.decembra 2012 14:05 | Zobrazené: 2189x | Stiahnuté: 13x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o verejný výpis zo ŽR

Ak chcete podať žiadosť o verejný výpis zo ŽR, stiahnite si jej vzor zadarmo.

Vložené: 18.decembra 2012 10:51 | Zobrazené: 2162x | Stiahnuté: 14x Zobraziť celý vzor zmluvy

Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

Chcete zrušiť svoju živnosť? Podajte Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti.

Vložené: 17.decembra 2012 16:00 | Zobrazené: 2036x | Stiahnuté: 12x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2 | 3

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 099 948

Dnes: 1 526

Počet zobrazených vzorov: 19 543 332

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 710