Dedíme Vyberte si vzory zmlúv týkajúcich sa dedičského konania, kde nájdete informácie od uplatnenia práva na dedičstvo až po jeho odmietnutie

Žiadosť o informáciu,či bolo začaté dedičské konanie

Ponúkame vám vzor žiadosti o informáciu, či bolo začaté dedičské konanie a v prípade,že áno, ktorý notár bol poverený úkonom.

Vložené: 31.augusta 2010 11:58 | Zobrazené: 5454x | Stiahnuté: 374x Zobraziť celý vzor zmluvy

Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky

Vyberte si vzor uplatnenia dedičského práva, v ktorom sa práva na dedenie domáha druh zosnulej, ktorý s ňou žil v spoločnej domácnosti.

Vložené: 6.apríla 2010 11:52 | Zobrazené: 5240x | Stiahnuté: 473x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva

Ponúkame vzor žiadosti na predĺženie lehoty, ktorá je stanovená na vyjadrenie sa k dedičstvu, prípadne k jeho odmietnutiu.

Vložené: 13.apríla 2010 15:07 | Zobrazené: 4716x | Stiahnuté: 308x Zobraziť celý vzor zmluvy

Návrh na súhlas súdu s predajom vecí patriacich do dedičského konania počas jeho priebehu

Nájdite vzor návrhu na súhlas súdu s predajom vecí patriacich do dedičského konania v jeho priebehu.

Vložené: 31.augusta 2010 13:04 | Zobrazené: 4481x | Stiahnuté: 338x Zobraziť celý vzor zmluvy

Návrh na zapečatenie bytu poručiteľa

Nájdite vzor návrhu na zapečatenie bytu poručiteľa, o ktoré žiada dedič z dôvodu, že by majetok po poručiteľovi mohol byť rozkradnutý.

Vložené: 31.augusta 2010 10:58 | Zobrazené: 4348x | Stiahnuté: 369x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 555 520

Dnes: 477

Počet zobrazených vzorov: 19 195 902

Počet stiahnutých vzorov: 1 488 804