Dedíme Vyberte si vzory zmlúv týkajúcich sa dedičského konania, kde nájdete informácie od uplatnenia práva na dedičstvo až po jeho odmietnutie

Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní

Vyberte si vzor splnomocnenia, v ktorej splnomocniteľ dáva plnú moc splnomocnencovi na zastupovanie v dedičskom konaní

Vložené: 6.apríla 2010 10:47 | Zobrazené: 118615x | Stiahnuté: 7 842x Zobraziť celý vzor zmluvy

Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku

Vyberte si vzor návrhu, v ktorom žiadate o dodatočné prejednanie dedičstva, keďže sa objavil nový majetok predtým nezahrnutý do dedičského konania.

Vložené: 6.apríla 2010 14:19 | Zobrazené: 85068x | Stiahnuté: 6 069x Zobraziť celý vzor zmluvy

Písomné prehlásenie o odmietnutí dedičstva

Ponúkame vzor písomného prehlásenia do rúk notára, že dedič sa vzdáva svojho práva na dedičstvo po poručiteľovi z dôvodu zdedenia aj veľkých dlhov.

Vložené: 6.apríla 2010 13:22 | Zobrazené: 44879x | Stiahnuté: 2 046x Zobraziť celý vzor zmluvy

Podnet na zahájenie dedičského konania

Vyberte si vzor žiadosti, v ktorej dávate ako žiadateľ a možný dedič podnet na začatie dedičského konania po poručiteľovi na okresný súd.

Vložené: 6.apríla 2010 13:49 | Zobrazené: 39912x | Stiahnuté: 2 032x Zobraziť celý vzor zmluvy

Návrh na dedičské konanie po zosnulom v roku 1944

Ponúkame Vám vzor návrhu na začatie dedičského konania podanom na okresnom súde, nakoľko sa po zosnulom z roku 1944 zistil novoobjavený majetok.

Vložené: 31.júla 2012 11:38 | Zobrazené: 22896x | Stiahnuté: 524x Zobraziť celý vzor zmluvy

Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva

Vyberte si vzor prihlásenia pohľadávky u notára, v ktorej sa žiadateľ domáha zaplatenia pôžičky, ktorú poskytol zosnulému. Pohľadávku žiada zaradiť do pasív dedičstva.

Vložené: 6.apríla 2010 15:00 | Zobrazené: 14030x | Stiahnuté: 789x Zobraziť celý vzor zmluvy

Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva

Ponúkame vzor prehlásenia, v ktorom dedič oznamuje notárovi, že dedičstvo, ktoré mu bolo zanechané prijíma a je si zároveň vedomý svojich práv aj povinností vyplývajúcich z neho.

Vložené: 6.apríla 2010 15:57 | Zobrazené: 9761x | Stiahnuté: 718x Zobraziť celý vzor zmluvy

Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní

Nájdite si vzor uplatnenia práva a oznámenia notárovi o tom, že závet po pozostalom máte v úschove vy a zároveň ste jediným dedičom v rámci dedičského konania.

Vložené: 6.apríla 2010 11:23 | Zobrazené: 8571x | Stiahnuté: 550x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania

Ponúkame vzor žiadosti na súd, kde žiadateľ požaduje informáciu o zúčastnených a oprávnených dedičoch v dedičskom konaní z dôvodu, že poručiteľ mal v úschove jeho majetok. Dotaz na dedičské konanie.

Vložené: 6.apríla 2010 12:26 | Zobrazené: 7773x | Stiahnuté: 497x Zobraziť celý vzor zmluvy

Predloženie závetu po smrti zostavovateľa dedičom uvedenom v závete

Nájdite si tu vzor predloženia resp. podania závetu po poručiteľovi, kde dedič uvedený v tomto závete posiela závet notárovi na ďalšie konanie

Vložené: 6.apríla 2010 15:34 | Zobrazené: 7437x | Stiahnuté: 716x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 683

Dnes: 4 046

Počet zobrazených vzorov: 19 609 823

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870