Výpoveď dohody o pracovnej činnosti

Alternatívny názov: Rozviazanie pracovného pomeru na základe dohody o pracovnej činnosti

Popis: Ponúkame Vám jednoduchý vzor výpovede pracovnej činnosti, ktorú podáva zamestnanec zamestnávateľovi na základe dohody.

vložené 31.augusta 2010 14:09 | zobrazené: 111 023x | stiahnuté: 7 130x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď dohody o pracovnej činnosti

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Výpoveď dohody o pracovnej činnosti

Na základe Dohody o vykonaní pracovnej činnosti zo dňa 01.09.2003 vykonávam v rozsahu šiestich hodín denne prácu upratovača. Prácu vykonávam v pracovných dňoch a to od 16. do 22. hodiny. V uzatvorenej dohode však nebol dohodnutý spôsob jej možného zrušenia.

Z tejto dohody o pracovnej činnosti dávam výpoveď z dôvodu zmeny trvalého bydliska. Vzhľadom k tomu, že som akciovej spoločnosti túto dohodu doručil dnešným dňom, začína súčasne týmto dňom plynúť pätnásťdňová výpovedná lehota.
Uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti teda skončí dátumom 15.09.2010.

V Bratislave, dňa 31.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď dohody o pracovnej činnosti
Hore

Dohoda o pracovnej činnosti je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Ak spôsob jej ukončenia nevyplýva priamo z dohody, možno spísať výpoveď dohody o pracovnej činnosti. Vo výpovedi môže, ale aj nemusí byť uvedený jej dôvod. Odo doňa, ako je výpoveď dohody o pracovnej činnosti doručená druhému účastníkovi, začína plynúť 15-dňová výpovedná lehota. Potrebujete ako zamestnanec takúto výpoveď dohody o pracovnej činnosti napísať? Náš vzor vám isto pomôže.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 28 534 268

Dnes: 790

Počet zobrazených vzorov: 17 397 230

Počet stiahnutých vzorov: 1 483 945