Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej

Alternatívny názov: Žaloba o uloženie povinnosti zamestnávateľovi

Popis: Nájdite si vzor žaloby o uloženie povinnosti zamestnávateľovi ako žalovanej firme, aby odvádzal mzdu zamestnanca ako žalobcu za odpracovanú prácu na ním zvolený účet.

vložené 3.septembra 2010 13:13 | zobrazené: 1 921x | stiahnuté: 213x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaná:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej spoločnosti poukázať čiastku určenú žalobcom na svoje náklady a nebezpečenstvo na účet zamestnanca

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1

Vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pobočky v Bratislave, Mýtna 7, som založil účet číslo 1234567/0200. Na tento účet som chcel mesačne dostávať čiastku 110,- EUR ako časť mojej mzdy od žalovanej firmy, o čo som zažiadal na personálnom oddelení žalovanej firmy. Napriek mojej opakovanej žiadosti mi žalovaná firma doteraz nevyhovela.

Čl. 2

2.1

S ohľadom na skutočnosť, že žalovaná firma túto povinnosť doteraz dobrovoľne nesplnila, žiadam o vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej firme sa ukladá povinnosť zasielať na účet žalobcu vedený vo VÚB Banke a.s., pobočky v Bratislave, Mýtna 7, číslo účtu 1234567/0200, čiastku 110,- EUR mesačne. Čiastka musí byť na účte vždy najneskôr do 15. Dňa v mesiaci, začínajúc mesiacom september 2010.
Žalovaná firma má naďalej povinnosť uhradiť žalobcovi náklady spojené s týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť prevedená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti toto rozhodnutia.


V Bratislave dňa 28.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Prípis zo dňa 15.07.2010
Výsluch žalobcu

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 26 837 236

Dnes: 2 805

Počet zobrazených vzorov: 16 591 930

Počet stiahnutých vzorov: 1 481 887