Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Alternatívny názov: Žiadosť o okamžité ukončenie pracovného pomeru

Popis: Neumožňujú vám zdravotné ťažkosti pokračovať v práci ani na inej pozícii? Požiadajte zamestnávateľa o okamžité ukončenie pracovného pomeru.

vložené 5.januára 2016 12:34 | zobrazené: 4 121x | stiahnuté: 1x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okamžité ukončenie pracovného pomeru

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava

Vec: Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 1. 1. 2012 pracujem vo Vašej spoločnosti ako skladník (pozn.: uviesť druh práce podľa zmluvy).

Podľa lekárskeho posudku MUDr. Emílie Laškovej zo dňa 2. 1. 2015, ktorý som Vám predložil dňa 5. 1. 2015 na pracovisku, nemôžem ďalej vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojho zdravia.

Pretože ste ma v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote nepreradili na inú prácu, rozhodol som sa tento pracovný pomer s Vami skončiť, a tak týmto podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce okamžite končím pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.


V Bratislave dňa 21. 1. 2015

Ján Vážny

Prevzal:......................dňa...........................

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Okamžité ukončenie pracovného pomeru
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 28 958 660

Dnes: 3 572

Počet zobrazených vzorov: 17 633 208

Počet stiahnutých vzorov: 1 484 688